Wie zijn wij

De Stichting
Sinterklaasstichting Woudrichem is opgericht in 2013. De Stichting is voortgevloeid uit de in 2008 opgerichte Sinterklaasstichting gemeente Woudrichem.

Wie is Sinterklaasstichting Woudrichem?
Sinterklaasstichting Woudrichem functioneert dankzij de geweldige inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ieder jaar weer zijn binnen de Stichting tientallen vrijwilligers actief om de jaarlijkse Sinterklaasactiviteiten tot een groot succes te maken. Deze vrijwilligers komen uit verschillende kernen van de gemeente Altena en zelfs daarbuiten. Het bestuur van de stichting is gedurende het hele jaar bezig met de voorbereidingen rondom Sinterklaas, om er op die manier voor te zorgen dat het feest ieder jaar weer een nog groter succes is voor de gemeente Altena en haar bevolking.

Doelen van de Stichting
Sinterklaasstichting Woudrichem heeft als doel het organiseren van Sinterklaasactiviteiten en festiviteiten in Woudrichem en de cultuur en traditie rondom de Sinterklaasviering in stand te houden. Sinterklaasstichting Woudrichem tracht haar doel te verwezenlijken door:

– het organiseren van een Sinterklaasintocht
– het organiseren van een Sinterklaasmiddag voor senioren
– het organiseren van een Sinterklaasweekend

Het Bestuur:

Voorzitter : Jonna Bouwman – email : jonna@sinterklaaswoudrichem.nl

Secretaris : Roeline Bulthuis – email: roeline@sinterklaaswoudrichem.nl

Penningmeester – email : info@sinterklaaswoudrichem.nl

Algemeen Bestuurslid : Chakira Smit-Tollens – email : chakira@sinterklaaswoudrichem.nl

Van links naar rechts: Roeline, Chakira en Jonna